Digitalna transformacija pomeni celovito preobrazbo IKT (informacijsko komunikacijske tehnologije) na vseh ravneh delovanja podjetja. V praksi to pomeni, da se v poslovni proces integrirajo tista moderna internetna orodja in tehnologije, ki bodo organizaciji omogočala izpolnjevanje in dejansko predvidevanje želja in potreb svojih deležnikov.

Digitalna preobrazba je najprej poslovna, šele nato tehnološka. Preden začne podjetje uporabljati nova digitalna orodja, mora najprej razumeti, kaj pomeni poslovni del preobrazbe. V današnji digitalni dobi se je zelo ojačala digitalna ekonomija, kar pomeni, da so se tudi naši kupci spremenili in z njimi njihove navade, zahteve in pričakovanja. Današnji, digitalno osveščen kupec, si želi posebno personalizirano obravnavo in ponudbo. V ponudbah organizacij išče drugačne oblike vrednosti, kot je bila to navada še do pred kratkim. Kupec ima na voljo širšo izbiro ponudbe, ni več zvest blagovnim znamkam in hitreje (za)menja proizvajalce izdelkov in storitev.

Z digitalno transformacijo lahko podjetja delujejo hitreje in na nove načine, da bolje konkurirajo na trgu. Računalništvo v oblaku in mobilne tehnologije, ki jih na primer podpirajo sodobna varnostna programska oprema in najboljše prakse, omogočajo varen in zanesljiv dostop do poslovnih aplikacij kadarkoli in kjerkoli. Poleg tega avtomatizacija pospešuje procese in zmanjšuje napake. Preusmerja pozornost zaposlenih iz vsakdanjih ponavljajočih se nalog na aktivnosti višje vrednosti, ki jih stroji ne zmorejo, s čimer pomaga ustvarjati boljše okolje na delovnem mestu in izboljšuje izkušnje sodelavcev in strank. Umetna inteligenca dodatno preoblikuje organizacijo z analizo podatkov z namenom odkrivanja težav, kot je na primer goljufanje, da bi se iz te analize naučili prepoznavati nove priložnosti povečanja prihodkov.

Po zadnjih raziskavah je že skoraj polovica vseh organizacij v procesu digitalnega preoblikovanja. Poročilo navaja, da je 49 % vodilnih podjetij v fazi izvajanja digitalne transformacije, 15 % v fazi ocenjevanja in razvoja, 36 % pa jih še nima strategije.

Kako pomembna je digitalna preobrazba, je pokazala trenutna svetovna epidemija, kjer se je delo, ki ne zahteva fizične prisotnosti na delovnem mestu, preselilo na domači računalnik. Zadnje raziskave so potrdile koristi digitalne preobrazbe, saj je 93 % vprašanih, ki so se že ukvarjali s preoblikovanjem, povedalo, da so jim naložbe v digitalno tehnologijo, ki so jih opravili pred pandemijo, omogočile dober odziv na krizo COVID-19.

Katere prednosti digitalne preobrazbe je potrebno izpostaviti?

Organizacije, ki se spreminjajo, pogosto merijo uspeh svojih digitalnih pobud z različnimi poslovnimi metrikami, tako kot bi merile donosnost naložbe (ROI) za bolj običajne projekte. Za podjetja, ki izvajajo čezmejne storitve – pri teh je strošek delovne sile nadpovprečno visok, je pomembno, da uporabljajo digitalna orodja in sisteme, ki avtomatsko analizirajo podatke iz terena, omogočajo boljši nadzor nad stroški v realnem času in svetujejo odločevalcem, katere ukrepe sprejeti, da bo projekt maksimalno dobičkonosen. 

Povečana učinkovitost in produktivnost

Digitalne tehnologije povečujejo učinkovitost in produktivnost s pospeševanjem procesov in racionalizacijo operacij. Ko so zaposleni na terenu, po možnosti izven države, na odročni lokaciji, je nadzor nad delovnim procesom otežen. Digitalizacija premosti to oviro, saj omogoča, da se podatki o dejavnosti prenašajo v sistem avtomatsko in v realnem času. Vsakršna anomalija in odstopanje od zastavljenih kriterijev tako takoj izstopa.

Boljše upravljanje virov

Ko se podjetja preoblikujejo, nadomeščajo stare sisteme, ki služijo posameznim poslovnim enotam, s sodobno IT arhitekturo, namenjeno združevanju procesov in nemotenemu pretoku podatkov v vseh oddelkih (kar pomeni odpravo podvojenih in odvečnih postopkov ter s tem povezanih stroškov). Nadzor nad vsemi procesi in podatki na enem mestu omogoča boljšo organizacijo in načrtovanje virov v podjetju. Odločitve tako ne temeljijo več na ugibanjih, ampak na resničnih podatkih.

Več odpornosti

Organizacije, ki sprejemajo digitalne tehnologije in gradijo digitalno kulturo, se lahko hitreje prilagodijo spreminjajočim se tržnim zahtevam in tudi velikim družbenim in gospodarskim preobratom, kot jih je recimo povzročila pandemija. Podjetja, nepridobitne in druge organizacije lahko tako bolje prebrodijo običajne poslovne vzpone in padce ter večje in enkratne motnje v življenju. Poleg tega razširjena uporaba digitalnih tehnologij, zlasti računalništva v oblaku, dodatno podpira odpornost organizacije, saj zagotavlja elastičnost.

Večja okretnost

Zaradi večje odvisnosti od računalništva v oblaku, se lahko digitalno zrele organizacije hitro spreminjajo glede na spreminjajoče se potrebe na trgu. Tako so podjetja sposobna hitro prerazporediti vire za zadovoljevanje spreminjajočih se potreb. Medtem sodobne metodologije razvoja programske opreme spodbujajo boljše sodelovanje med skupinami in jim omogočajo, da hitro ustvarijo in uvedejo nove funkcije, ki zadovoljijo potrebe trga tako hitro, kot se pojavljajo. Kako učinkovito digitalna tehnologija pomaga odločevalcem, je dobro vidno na primeru delavcev na terenu, kjer je pogosto potrebno v zelo kratkem času sestaviti ekipo delavcev z določenimi karakteristikami in jo v najkrajšem možnem času poslati v pravem vozilu, s primerno opremo na drugi projekt. ERP sistemi, s svojo bogato bazo karakteristik delavcev, omogočajo hitro sestavo nove ekipe in takojšen odziv na spreminjajoče se potrebe naročnika.

Izboljšano sodelovanje s strankami

Podjetja lahko z analizo podatkov in umetno inteligenco pridobijo boljši vpogled v svoje poslovne in delovne procese, kar jim omogoča ustvarjanje in ponujanje izdelkov in storitev, prilagojenih edinstvenim željam in potrebam vsakega kupca.

Povečana odzivnost

Ker imajo digitalno preoblikovane organizacije boljše načine vključevanja svojih strank, lahko bolje predvidevajo spreminjanje njihovih zahtev in spreminjanje dinamike trga. Agilnost omogoča, da se hitro prilagajate spremembam v okolju, s tem zagotavljate vrednost podjetja tudi na dolgi rok in ostanete pomembni za industrijo, v kateri se nahajate.

Večja inovativnost

Digitalizacija podjetjem v vseh panogah odpira nove priložnosti za razvoj izdelkov in storitev, ki jih prej niso mogli ustvariti oziroma jih ponujati. Podjetja z orodji zdaj ponujajo spletne storitve za povezovanje izvajalcev s strankami. Digitalna preobrazba omogoča podjetjem boljše inovacije in ustvarjanje novih niš.

Povečani prihodki

Z digitalno transformacijo se večini podjetij poveča dobiček ali tržni delež, nekaterim pa oboje hkrati. Preobrazba ustvari novo digitalno hrbtenico za zagotavljanje nove poslovne funkcionalnosti, ki  omogoča neprekinjeno rast podjetja in prihodkov.


 

Ostali povezani članki

Predstavitveni video ERP sistema Giselle

Oglejte si promocijski video našega ERP sistema Giselle, ki prikazuje njegove glavne funkcionalnosti in prednosti za uporabnike.

Preberi članek
Dogodek o digitalizaciji v okviru Digitalnega središča Slovenije

Preberite si več o dogodku na temo digitalizacije, ki je potekal v Digitalnem središču Slovenije, na katerem smo kot partner za digitalno preobrazbo predstavljali naš ERP sistem Giselle.

Preberi članek